Kehitysohjelmat

Yhtenä tärkeänä FinnMedi Oy:n tehtävänä on kehittää ja edistää Life Science -toimialaa ja toimialaan kuuluvien yritysten toimintaa.

Yritys kehittää suomalaista terveys- ja bioteknologiatoimialaa alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yritys tuottaa kansainväliseen liiketoimintaympäristöön suunnattuja terveys- ja bioteknologian uutta liiketoimintaa kehittäviä ja tuotekehitystä edistäviä palveluja terveysteknologian kärkialoilla. Näitä alueita ovat esimerkiksi lääkkeet ja rokotteet, biomateriaalit ja kudosteknologia sekä implantit, lääkinnälliset laitteet ja järjestelmät sekä terveys- ja hyvinvointipalvelut.

FinnMedi tuottaa asiantuntijapalveluita Life Science -toimialalle seuraavissa rooleissa:

  • Toimialan alueellisena ja kansallisena innovaatioiden kaupallistajana sekä uusien liiketoimintamallien ja yritystoiminnan kehittäjänä  
  • Toimialan kansallisten ja kansainvälisten yritysten strategisena tuotekehityspartnerina

Toiminnallaan yritys myötävaikuttaa toimialan yleiseen rakenteelliseen kehitykseen Suomessa ja edesauttaa toimialan innovaatioiden kaupallistamista, yritysten syntymistä ja niiden kasvamista alueellisesti ja kansainvälisesti menestyviksi toimijoiksi.

Tärkeä työkalu alueellisessa kehittämisessä ovat kehitysohjelmat ja kehityshankkeet. Kehitysohjelmamme perustuvat tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinoelämän ja koulutus-, tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioiden välillä.

Kehitysohjelmien tavoitteena on kansainvälisesti kilpailukykyisen huippuosaamisen vahvistaminen sekä uusien työpaikkojen ja liikevaihdon luominen. FinnMedi Oy vastaa hankevalmistelusta, koordinaatiosta ja yhteistyösuhteiden rakentamisesta kotimaisiin ja kansainvälisiin yrityksiin ja yhteisöihin.

Koordinoimiamme kehitysohjelmia ja -hankkeita ovat

  • HealthBIO osaamiskeskusohjelma
  • Hyvinvoinnin osaamiskeskusohjelma
  • ECRIN - Eurooppalainen kliinisen tutkimuksen verkosto
  • Finntrials- Kansallinen yliopistosairaaloiden kliinisen tutkimuksen kehittämisohjelma
  • Finnpedmed - Kansallinen lastenlääkkeiden tutkimusverkosto
  • Receptor - Life science -alan tutkimuslähtöisten osaamisyhteisöjen kansainvälinen markkinointi- ja investointihanke